• Inschrijfformulier

  Wil je proeftrainen?

  Ben je geïnteresseerd in handbal, maar weet je nog niet zeker of je bij Tremeg wil komen spelen? Je mag ter kennismaking 3 keer gratis meetrainen! Je hoeft je hiervoor nog niet als lid aan te melden. Een e-mail naar onderstaande adres is voldoende; tremegleden@tremeg.nl. Wij zullen je dan in contact brengen met de trainer van het desbetreffende team, zodat deze jou kan informeren over trainingstijden.

  Aanmelden

  Wil je na deze 3 trainingen lid worden, dan verwijzen we je naar het inschrijfformulier hieronder. Via de trainers, ledenadministratie of andere bestuursleden kun je ook een inschrijfformulier krijgen. Het inschrijfformulier moet dan ingescand(foto is ook goed) en gemaild worden naar tremegleden@tremeg.nl. Nadat het inschrijfformulier is ingeleverd, wordt je aangemeld bij de nederlandse handbalbond (NHV), zodat je wedstrijden mag gaan spelen. De kosten hiervoor (de zgn. bondscontributie) worden bij het eerstvolgende contributie-inning gefactureerd. Daarnaast wordt ieder kwartaal de verenigingscontributie gefactureerd. De facturering van deze verenigingscontributie wordt in 4 kwartalen gedaan op de volgende data:

  -          30 september

  -          31 december

  -          31 maart

  -          30 juni

  De contributiebedragen zijn terug te vinden in de Flyer

 • Aanmeldformulier

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!