zaterdag , 25 september 2021

informatie

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Handbalvereniging Tremeg is de enige handbalvereniging in Gemert en bestaat al sinds 1973. De vereniging bestaat momenteel uit 6 jeugdteams en 5 seniorenteams, wat in totaal ongeveer 160 actieve leden betekent. Naast de binnencompetitie welke normaal gesproken wordt gespeeld in de periode oktober-maart, spelen de jeugdteams ook een buitencompetitie.

In de zomermaanden en in de voorbereiding op het nieuwe zaalseizoen wordt er ook aan een aantal toernooien (zaal/veld) deelgenomen waarvan sommige landelijke bekendheid hebben.
De vereniging wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen en controleren van de verschillende commissies binnen Tremeg waaronder een jeugdcommissie, technische commissie en sponsor/materialencommissie. Daarnaast wordt minimaal een keer per maand vergaderd over het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging.

Er worden binnen de vereniging allerlei activiteiten georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de senioren. De jeugdcommissie neemt activiteiten voor de jeugdteams voor haar rekening. Daarbij kunt u denken aan een jeugdkamp, een sponsorloop, uitstapjes, carnavalsbal, sinterklaasavond enz.

Ook de seniorenteams zitten natuurlijk niet stil. Naast enkele activiteiten gericht op de nodige ontspanning en het bevorderen van de teamspirit, zijn de seniorenleden ook actief bezig met het inzamelen van geld. Zo wordt elk jaar de bloemenactie gehouden en draagt ook elk lid een steentje bij aan de garderobedienst.

Om het financieel bol te werken hebben we als vereniging ook een aantal shirtsponsors, adverteerders op website en bordsponsors in sporthal Molenbroek. Zonder de financiële steun van deze sponsors kunnen we onmogelijk alle kosten dekken (met name zaalhuur, bondscontributie) en de vereniging draaiende houden. Mede dankzij hen hebben we een gezonde financiële positie.

Elk jaar wordt aan het eind van het seizoen (april) een algemene ledenvergadering gehouden waarin de leden op de hoogte worden gesteld van de algemene gang van zaken en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Hierbij wordt ook dieper ingegaan op het financiële plaatje en is er ruimte voor suggesties van de leden om de vereniging nog beter en succesvoller te laten functioneren. Tevens krijgen de leden de gelegenheid om het bestuur nadere uitleg/toelichting te vragen over bestuurs- en andere verenigingskwesties.

Het technische kader van de vereniging wordt constant bewaakt door de technische commissie. Zij houden zich bezig met de trainers, coaches en begeleiders van de verschillende teams. Aangezien we ook hier als vereniging ambitieus zijn, zijn er middelen vrijgemaakt voor begeleiding en opleiding hiervan. De jeugdteams worden dan ook veelal begeleid door eigen handbaltalent.

Comments are closed.

Scroll To Top