• Contributie

  Bondslid:

  Als spelend lid van H.V. Tremeg ben je ook automatisch lid van het Nederlandse Handbal Verbond (NHV). De Jaarcontributie wordt verdeeld over vier kwartalen geïncasseerd. In het derde kwartaal is het bedrag hoger, omdat dan de bondscontributie moet worden afgedragen aan de Nederlandse handbalbond. 

  (Voor leden die met dispensatie handballen kan een hogere contributie gelden, de geboortedatum is namelijk leidend.)

  Voor het seizoen van 2023 - 2024 is de contributie als volgt vastgesteld.

    per kwartaal bondscontributie per jaar
  F t/m D-jeugd €24,60 €43,30 €141,70
  C-jeugd €26,00 €57,40 €161,40
  B-jeugd €27,60 €66,10 €176,50
  A-jeugd €29,50 €73,70 €191,70
  Senioren €47,10 €86,70 €275,10

   

  Verenigingslid:

  Dit lid speelt geen wedstrijden, maar doet wel mee aan de trainingen en overige clubactiviteiten. Een verenigingslid betaalt alleen de verenigingscontributie.

  Rustend lid:

  Speelt geen wedstrijden en doet ook niet mee aan de trainingen, maar wel aan overige clubactiviteiten. Een rustend lid betaald 50% van de verenigingscontributie.

  Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld Gemert e.o. wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen uitgesloten worden. Zij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hieronder valt ook het uitvoeren van een sport.

   

   

  Voor meer informatie ga naar https://www.leergeldgemert.nl/

  Vragen over de contributie?

  Neem contact op met onze penningmeester via penningmeester@tremeg.nl