maandag , 22 juli 2019

Spelregels

Spelregelwijzigingen met ingang van 1 juli

Zoals wellicht bekend worden er met ingang van 1 juli een aantal nieuwe spelregelwijzigingen van kracht. Wij hebben getracht e.e.a. zo duidelijk mogelijk te verwoorden middels een vertaling en enkele toelichtingen. Echter er zijn nog steeds onduidelijkheden, dus we hebben nog enkele vragen bij de IHF neergelegd. Kortom dit is een eerste versie en we komen nog terug met een verdere verduidelijking.

Spelregelwijzigingen met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels

Zoals het zich nu laat aanzien zullen alle nieuwe regels, behoudens de geblesseerde speler, op alle niveaus ingevoerd worden. De regelwijziging van de geblesseerde speler wordt alleen op BENE-League niveau en op ere- en eerste divisie niveau ingevoerd.

Voor diegenen die beeldmateriaal willen bekijken t.a.v. de nieuwe regels, klik op onderstaande link.
http://www.handball-world.com/o.red.c/news-1-1-1-82927.html

In verband met een aantal wijzigingen in de spelregels met ingang van 1 juli 2016, zal het nederlands-talige spelregelboekje ook wijzigingen ondergaan.

Op het moment dat wij beschikken over de nieuwe IHF-versie, zullen wij het boekje in het Nederlands aanpassen.

Tot nader order verwijzen wij u graag naar de Engelse editie.

Comments are closed.

Scroll To Top