maandag , 22 juli 2019

Samenwerking HV Tremeg en JVDI De Fysioclub geïntensiveerd

Zoals u wellicht weet is er een samenwerkingsverband tussen HV Tremeg en JVDI De Fysioclub. JVDI De Fysioclub spant zich samen met ons in om de medische zorg bij HV Tremeg zo optimaal mogelijk in te vullen. Hierbij is het voorkomen van blessures een belangrijke pijler. Dit seizoen (2018-2019) starten we met het Joint Forces project. Dit project is gericht op het voorkomen van knieblessures, voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Bij dit project worden trainers begeleid in het aanleren van een goed bewegingspatroon bij kinderen. Gedurende de warming-up wordt hier aandacht aan besteed middels specifieke loop- en sprongvormen. Naast het begeleiden van trainers en het aanreiken van oefenstof bestaat het project ook uit het in kaart brengen of kinderen een verhoogd risico hebben op een knieblessure. Dit wordt gedaan aan de hand van veldtesten op de club.

Binnenkort zullen trainers een eerste informatieavond hebben tav Joint Forces. Ouders worden op een later tijdstip ingelicht.

Met dit projecten willen we het aantal knieblessures reduceren voor nu en in de toekomst.

Comments are closed.

Scroll To Top