zaterdag , 30 mei 2020

Lid worden / afmelden

Aanmelden
Nieuwe leden mogen ter kennismaking 3 keer gratis mee trainen. In overleg met de trainer kan deze periode eventueel verlengd worden. Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving, waarna contributiegelden verschuldigd zijn. Proeftrainingen komen hierbij te vervallen. Via de trainers, ledenadministratie of andere bestuursleden kunt u een inschrijfformulier verkrijgen. Of maak gebruik van het onderstaande aanmeldformulier.

Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij de trainer of ledenadministratie (Corrie van den Broek). Natuurlijk kan het ook gemaild worden naar tremegleden@tremeg.nl

U kunt het ook digitaal invullen via onderstaand formulier,

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

VERSTUREN

Privacy policy leden HV Tremeg

Privacy policy voor leden

Afmelden
Leden die besluiten hun lidmaatschap te beëindigen dienen dit te melden door een e-mail naar tremegleden@tremeg.nl te versturen. De afmelding dient voor 1 juli binnen te zijn bij het bestuur en de ledenadministratie. Een overschrijvingen naar andere vereniging kunt u eenvoudig zelf regelen via de website van het nhv.

Indien de afmelding op of na 1 juli wordt ingestuurd, dan wordt de bondscontributie voor het volgend seizoen in rekening gebracht. Contributie is altijd tot het einde van het seizoen, 30 juni, verschuldigd.

Comments are closed.

Scroll To Top