dinsdag , 4 augustus 2020

Fysio clubsupport

Fysio clubsupport

Clubsupport richt zich op educatie, preventie, blessurebegeleiding en -behandeling en heeft als doel de sportmedische begeleiding bij Tremeg te optimaliseren. Hiervoor is een inloopspreekuur in het leven geroepen. Bij Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh in Gemert is dit op maandagavond van 19.00 tot 20.00.

Fysio Jeurissen en van den Ingh

De leden van Tremeg kunnen hier kosteloos, snel en vakkundig beoordeeld worden zonder een afspraak te hoeven maken. Zodoende kan een individueel aangepaste begeleiding plaatsvinden als dit nodig is. Naast de reguliere (sport) fysiotherapie en revalidatie kan men ook gebruik maken van het netwerk van behandelaars, ziekenhuizen en behandelcentra.

Verder zal Fysiotherapie Jeurissen en van den Ingh zich bij Tremeg inzetten op preventief gebied, zoals het geven van bijvoorbeeld een workshop over blessurepreventie.
Tremeg en Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh zijn verheugd met deze samenwerking en hopen dat hiermee blessures in een vroeg stadium ontdekt en aangepakt worden.

Telefoonnummer locatie Gemert:
085-782 16 16

Samenwerking HV Tremeg en JVDI De Fysioclub geïntensiveerd

Zoals u wellicht weet is er een samenwerkingsverband tussen HV Tremeg en JVDI De Fysioclub. JVDI De Fysioclub spant zich samen met ons in om de medische zorg bij HV Tremeg zo optimaal mogelijk in te vullen. Hierbij is het voorkomen van blessures een belangrijke pijler. Het seizoen (2018-2019) starten we met het Joint Forces project. Dit project is gericht op het voorkomen van knieblessures, voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Bij dit project worden trainers begeleid in het aanleren van een goed bewegingspatroon bij kinderen. Gedurende de warming-up wordt hier aandacht aan besteed middels specifieke loop- en sprongvormen. Naast het begeleiden van trainers en het aanreiken van oefenstof bestaat het project ook uit het in kaart brengen of kinderen een verhoogd risico hebben op een knieblessure. Dit wordt gedaan aan de hand van veldtesten op de club.

Binnenkort zullen trainers een eerste informatieavond hebben tav Joint Forces. Ouders worden op een later tijdstip ingelicht.

Met dit projecten willen we het aantal knieblessures reduceren voor nu en in de toekomst.

Comments are closed.

Scroll To Top